Thiết kế logo phong thủy và card visit cho tuổi Đinh Mão, Lư Trung Hỏa