Giới thiệu mẫu thiết kế thẻ nhựa / card visit nhựa/ name card nhựa ấn tượng từ Khải Nguyên.

Đây là các mẫu thiết kế riêng của Khải Nguyên.

Chúng tôi giới thiệu chỉ nhằm mục đích giới thiệu & tham khảo không phải giới thiệu mẫu thiết kế có sẵn.

Chúng tôi sẽ design mẫu thiết kế thẻ nhựa riêng theo yêu của khách hàng.

Mời quý khách tham khảo giá in thẻ nhựa tại tphcm.