Phí nhượng quyền thương hiệu cà phê AHA và VIVA COFFEE

Phí nhượng quyền thương hiệu cà phê nổi tiếng là bao nhiêu?

Nhượng quyền thương hiệu cà phê là hội kiếm tiền của những chủ đầu tư tiềm năng mới, cũng là cơ hội mở rộng kinh doanh của các chuỗi thương hiệu cafe. Dưới đây là bảng giá nhượng kinh doanh của các thương hiệu cafe nổi tiếng hàng đầu hiện nay.

Đọc thêm
02862921221