Nền tảng tư duy viết Blog.

Tôi không chỉ dùng kiến thức để viết Blog.

Không có kiến thức, làm sao viết blog thông tin cho công ty ? Nhưng quả thật nếu chỉ dùng trường lớp sách vở thì e là sai, sai nhiều lắm.

Cái mà tôi muốn đề cập tới là kiến thức thôi thì không đủ, không bao giờ đủ. Tôi dùng tâm để viết. Vì kiến thức là hiểu biết, là học thuật, còn tâm là ý thức là chánh đạo. Thuật không thể chứa đạo, chỉ có đạo mới dẫn được thuật.

Dùng tâm làm nền tảng khi viết Blog

Viết Blog bằng tâm

Công ty tôi hoạt động chủ yếu là thiết kế web, bên cạnh đó là thiết kế in ấn. Còn bản thân tôi không phải là designer, tôi cũng chả phải dân kỹ thuật in. Tôi xuất thân từ lập trình viên trường ĐH KHTN. Tôi không biết thiết kế ! Nhưng cái tôi biết là làm thế nào công việc giữa thiết kế – lập trình – in ấn liên kết tốt đẹp.

Viết blog thế nào đây ?

Tôi viết Blog, không theo trường phái như “In card visit là gì ?”, “Tại sao phải thiết kế website”, hay “Áp dụng kiến thức A,B,C vào công việc X,Y,Z”….Không ! tôi không viết kiểu đó. Mất thời gian lắm. Cái mà tôi muốn viết là những gì tôi trải qua. Kinh doanh tại Việt Nam, kiến thức không ăn thua, có khi còn đem bỏ vào sọt rác cũng nên. Phải am hiểu, từng trải, trả giá bằng nhiều bài học xương máu. Trường lớp và kiến thức không bao giờ là đủ.

Có người nói sao Blog của công ty mà viết Blog như của cá nhân. Viết như vậy là sai. Haizz, đúng thì sao, sai thì sao. Thế nào là đúng, thế nào là sai. Trên đời này có đúng sai thật hay sao ? Tôi nghĩ sao, thì viết vậy, có người cần thì đọc, không cần thì thôi. Tôi chả biết viết Blog thành công là sao nhưng tôi biết thất bại là phải làm hài lòng tất cả mọi người. Tôi không muốn tất cả đều là khách hàng của Khải Nguyên. Tôi chỉ cần một số, đủ để tôi phục vụ tốt. Chất lượng luôn lớn hơn số lượng.

Vậy nên, tôi viết Blog theo cách của tôi. Vừa cá nhân, vừa công ty, vừa kiến thức, vừa kinh nghiệm.

Bài Viết Liên Quan

02862921221