Voucher – thẻ quà tặng có lẽ là món đồ không còn xa lạ gì đối với chúng ta. Đặc biệt trên cương vị những nhà kinh doanh sáng tạo. Thẻ quà tặng là điều không bao giờ vắng mặt trong bất cứ kế hoạch phát triển kinh doanh nào của họ. Bạn thì sao? […]

Đọc thêm