Biên soạn nội dung

Biên tập nội dung cho catalogue, brochure, profile

Bạn mong muốn có một bộ catalogue, brochure chuyên nghiệp. Tuy nhiên thời gian luôn cản trở không để bạn focus việc biên tập nội dung. Nào là set up nhân sự, quản lý cửa hàng, phát triển doanh số cho công ty….No time !! Khải Nguyên hiểu rõ mối quan tâm của bạn. Với […]

Đọc thêm
02862921221