Biên soạn nội dung

Bạn mong muốn có một bộ catalogue, brochure chuyên nghiệp. Tuy nhiên thời gian luôn cản trở không để bạn focus việc biên tập nội dung. Nào là set up nhân sự, quản lý cửa hàng, phát triển doanh số cho công ty….No time !! Khải Nguyên hiểu rõ mối quan tâm của bạn. Với […]

Đọc thêm
  
Sản phẩm in catalogue

Ở bài viết trước, tôi đã đề cập đến một số sản phẩn in ấn trong bộ nhận diện thương hiệu văn phòng như sản phẩm in letterhead, in card visit hay bao thư…Trong phần này, chúng ta sẽ tiếp nối bằng những sản phẩm in chuyên về marketing. Có lẽ ai trong chúng ta […]

Đọc thêm