in name card phong thủy

Làm name card phong thủy trong lĩnh vực bất động sản.

Đã làm trong lĩnh vực bất động sản, dù là đầu tư hay môi giới, căn hộ hay đất nền, giám đốc hay nhân viên. Tất cả đều chú trọng đến yếu tố phong thủy. Loại bỏ những yếu tố chuyên môn như tầm nhìn, mối quan hệ, đầu tư, hợp tác…có thể nói phong […]

Đọc thêm
02862921221