Spa Appointment Cards hay phiếu lịch hẹn, là một sản phẩm in ấn chuyên dụng cho ngành beauty spa, Salon spa, thẩm mỹ viện, Nails Spa. Trên phiếu lịch hẹn cho spa sẽ ghi lại lịch trình chăm sóc/ trị liệu của khách hàng tại Spa. Điều này giúp khách hàng ghi nhớ và đến đúng hẹn. Như thế quá trì chăm sóc/ trị liệu mang lại hiệu quả tốt nhất.