Giới thiệu các mẫu thiết kế menu nhà hàng Nhật.

Tất cả các mẫu thiết kế được design bởi Khải Nguyên.

Mẫu giới thiệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Chúng tôi sẽ thiết kế mẫu mới theo yêu riêng cho từng khách hàng.

02862921221