Giới thiệu các mẫu menu tờ gấp, menu tờ rơi, menu cầm tay.

Tất cả các mẫu thiết kế brochure được design bởi Khải Nguyên.

Mẫu giới thiệu chỉ nhằm mang tính chất tham khảo.

Chúng tôi sẽ thiết kế mẫu brochure theo yêu cầu mới cho từng khách hàng.

02862921221