Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu nhà hàng trọn gói.