About trieuanhl

Website
Profile
Hồi nhỏ làm văn chưa lần nào ngó thấy mặt trời điểm 5. Nhưng được cái rất thích viết Blog. Đặc biệt là những bài thể hiện quan điểm riêng như chuyên mục góc nhìn riêng. Trãi qua nhiều cung bậc thăng trầm, tôi nhìn nhận cuộc sống rõ nét hơn.

Posts by trieuanhl